Η εταιρία ΣΥΣΤΕΚ ΑΕ αναλαμβάνει να κατασκευάσει διάφορα εξαρτήματα βιομηχανικής χρήσης για λογαριασμό εταιριών που τα ενσωματώνουν στα προϊόντα τους.
Επίσης εκτός από την κατασκευή των επιμέρους εξαρτημάτων μπορεί να κάνει και ολοκλήρωση τμημάτων ή ολοκληρωμένων συστημάτων για λογαριασμό των πελατών της.
Διαθέτει τμήμα μελέτης και σχεδιασμού βιομηχανικών προϊόντων, υποστηρικτικό των συνεργαζόμενων μαζί μας εταιριών, ώστε μία ιδέα να μπορεί να μετασχηματιστεί σε προϊόν.

Most Recent Projects